Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2 tòa DV2

Phòng khách :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Bếp ăn :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Phòng ngủ master :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Phòng ngủ 2 :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Phòng ngủ 3 :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 86,9 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi

Leave a Reply