Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2 : 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh

Phòng khách :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Bếp ăn :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ master :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ 2 :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ 3 :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2

Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Leave a Reply