Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 87,9 m2 : 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 87,9 m2
Căn Hộ A Tòa Dv2 Rose Town Ngọc Hồi

Phòng khách :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Bếp ăn :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ master :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ 2 :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ 3 :

Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 ngọc hồi diện tích 91,8 m2
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mr. Cường: 0904.446.558