Chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi được bàn giao với nội thất hoàn thiện cơ bản và cao cấp.

Danh mục vật liệu bàn giao Chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi ( dự kiến )

Danh mục bàn giao trang 1 Danh mục bàn giao trang 2 Danh mục bàn giao trang 3 Danh mục bàn giao trang 4

Phòng khách căn hộ mẫu Rose Town 79 Ngọc Hồi

Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B1 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B1 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B2 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B2 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Bếp căn hộ mẫu chung cư Rose Town Ngọc Hồi

Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B1 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B1 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B2 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B2 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2

Phòng ngủ căn hộ mẫu Rose Town Ngọc Hồi

Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi – 91 m2
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu A rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B2 rose town 79 Ngoc Hồi
Nội Thất Bàn Giao Chung Cư Rose Town Ngọc Hồi
Căn hộ mẫu B1 rose town 79 Ngoc Hồi

Liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh chủ đầu tư Xuân Mai Corp

094.922.8989 (Hà) / 0904.446.558 (Cường)

(Quý khách có thể đăng ký biểu mẫu bên cạnh trang để đăng ký thăm quan dự án,nhận bảng giá và các thông tin chi tiết về dự án qua email.)