MẶT BẰNG CHUNG CƯ ROSE TOWN 79 NGỌC HỒI

Tổng quan dự án Chung cư Rose Town 79 Ngọc hồi

Chung cư Rose Town là một trong những dự án có vị trí rất đắc địa tại khu vực Giải Phóng, theo đánh giá của các chuyên gia dự án hứa hẹn sẽ làm sôi động thị trường căn hộ tại Hà Nội. Trong tương lai. Chung cư Rose Town còn có tên khác là dự án Chung cư Bao Bì.

 • Số tầng : 27 tầng nổi, 3 tầng hầm
 • Số căn hộ : 1452 căn,
  • Tòa DV1 mỗi tầng bố trí 16 căn hộ
  • Tòa DV2 mỗi tầng bố trí 12 căn hộ 4 thang máy 2 thang bộ
  • Tòa DV3 DV4 mỗi tầng bố trí 10 căn hộ
  • Tòa DV5 mỗi tầng bố trí 12 căn hộ
Mặt bằng tầng điển hình Dự án Rose Town Ngọc Hồi
Mặt bằng tầng điển hình Dự án Rose Town Ngọc Hồi

 

Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Mặt bằng tổng thể Rose Town Ngọc Hồi

Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi

MẶT BẰNG TÒA DV2 CHUNG CƯ ROSE TOWN 79 NGỌC HỒI

Tổng quan dự án Chung cư Rose Town 79 Ngọc hồi

 • Tòa DV2 mỗi tầng bố trí 12 căn hộ diện tích 52 – 70 – 75 – 87 m2
  • Căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh : 52 m2 ( căn số 07 và căn số 12 )
  • Căn 2 ngủ 2 vệ sinh : 70 m2 ( căn số 01 và căn số 06 ) , 75 m2 ( căn số 03, 04, 09, 10)
  • Căn 3 ngủ 2 vệ sinh : 87 m2 ( căn số 02, 05, 08, 11)
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Mặt bằng tầng điển hình DV02 Rose Town Ngọc Hồi

THIẾT KẾ CĂN HỘ TÒA DV2 ROSE TOWN 79 NGỌC HỒI

Tổng quan dự án Chung cư Rose Town 79 Ngọc hồi

Căn hộ 2 ngủ 1 vệ sinh : 52 m2 ( căn số 07 và căn số 12 )

 – Căn số 7 : Căn C Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 52 m2 2 Ngủ 1 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Tây Nam ban công Đông Bắc
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 7 – Căn C Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 52 m2 2 Ngủ 1 Vệ Sinh

 – Căn số 12 : Căn C Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 52 m2 2 Ngủ 1 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Đông Bắc ban công Tây Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 12 – Căn C Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 52 m2 2 Ngủ 1 Vệ Sinh

Căn 2 ngủ 2 vệ sinh : 70 m2 ( căn số 01 và căn số 06 )

 – Căn số 1 : Căn B1 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 71 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Đông Bắc ban công Tây Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 1 – Căn B1 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 71 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 6 : Căn B1 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 71 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Tây Nam ban công Đông Bắc
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 6 – Căn B1 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 71 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

Căn 2 ngủ 2 vệ sinh : 75 m2 ( căn số 03, 04, 09, 10)

 – Căn số 3 : Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Tây Nam ban công Tây Bắc
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 3 – Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 4 : Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Đông Bắc ban công Tây Bắc
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 4 – Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 9 : Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Đông Bắc ban công Đông Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 9 – Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 10 : Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Tây Nam ban công Đông Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 10 – Căn B2 Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 76 m2 2 Ngủ 2 Vệ Sinh

Căn 3 ngủ 2 vệ sinh : 87 m2 ( căn số 02, 05, 08, 11)

 – Căn số 2 : Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh

 • Hướng cửa Đông Nam ban công Tây Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 2 – Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 5 : Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh ( căn góc )

 • Hướng cửa Đông Nam ban công Tây Bắc và Đông Bắc
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 5 – Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 8 : Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh ( căn góc )

 • Hướng cửa Tây Bắc ban công Đông Bắc và Đông Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 8 – Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh

 – Căn số 11 : Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh ( căn góc )

 • Hướng cửa Tây Bắc ban công Đông Nam và Tây Nam
Thiết Kế Căn Hộ Tòa DV2 Chung Cư Rose Town 79 Ngọc Hồi
Căn số 11 – Căn A Tòa DV2 Rose Town 79 Ngọc Hồi Diện Tích 88 m2 3 Ngủ 2 Vệ Sinh